Ontstoken lever door alcoholcopdo indirect: Sepsis, Drug overdose, haematological (Disseminated intravascular coagulation diffuus intravasale stolling Grote hoogtes, Eclampsie, sever non-thoracic trauma, severe burnsdirect: pneumonie, aspiratie, longkneuzing, vetembolie. leverwaarden, waarbij asat hoger was dan alat. alcoholisch-asat alat (serum aspartaat alanine aminotransferases) hepatocellulaire schade.-af gamma-gt cholestaseasat: lever, hart, spieren, nieren en hersenen, alat: lever. Asat alat: ernstige leverschade, asat alat: bv virale hepatiti. verhaal over hepatitis, met pathologisch vergrote lymfeklieren para-aortaal. Vergrote para-aortale klieren wijzen bijna altijd op een maligniteit. JuistPreaortic: abdominal part gi-tract above troaortic group: lateral preaortic teral group: iliac lymph nodes, ovaries, other pelvic organs. Adjacent to aorta, anterior to spine, extending laterally to edge of psoas muscles.

ontstoken lever door alcohol
Unity poppers wat zijn hormoon poppers?

LO: bleek, klam, pols 50/min, bloeddruk 80/50. Wat is er aan de hand? Vaso-vagale collapsHet lichaam kent een reflex waardoor de bloeddruk zakt en het hart trager slaat; deze reflex via het autonome zenuwstelsel (n. Vagus) remt zo de bloedsomloop, wat tot syncope kan leiden. Man met fev1/fvc 80, fev180, welke gold? 0, nog geen copd als fev1/fvc 70, dus gold 0gold 1 tm 4; alle met fev1/fvc 0,7, en dan fev1 voorspellende waarde: 80, 50-80, 30-50, 30 (of 50 bij longfalen). 74-jarige vrouw met copd gold-klasse ii, ap-klachten, mi nu met sinds 1 week een toenemende buikomvang en oedeem in de benen. Zij heeft geen dyspnoe in rust, wel bij inspanning. Geen koorts, hoesten of pijn op de borst. Cor pulmonaleCor pulmonale is een vergroting van het rechter ventrikel door toename in afterload veroorzaakt door ziekte van de thorax, long of pulmonaire circulatie. ards (acute respiratory veel distress syndrome) komt niet door:.

ontstoken lever door alcohol
Het effect van Ibuprofen op de lever

Pregabalin Mylan Pharma myhealthbox


Wat is de diagnose? Tbcsymptomen zijn hoesten, nachtzweten, malaise, gewichtsverlies, tuberculeuze meningitis of pericarditis. Een jonge vrouw is bekend met astma. Zij is weinig therapietrouw. Na een wespensteek is ze gecollabeerd. Nu is ze weer bij bewustzijn. Ze is angstig en heeft een snelle ademhaling.Hoe maak je een ontstoken lever genezen


Hyperventilatie, conversie etc) Alarmsymptomen   Bedreiging vitale functies   Onderliggende hartziekte   Plotse hartdood in familie 40jr   Syncope bij inspanning - aortastenose aandachtspunten anamnese   misselijkheid, braken, zweten, koud en vermoeid gevoel voorafgaand aan syncope - vasovagaal   syncope in omgeving met veel mensen,. vasovagaal   Bleek tijdens en na syncope? vasovagaal   syncope 1h na de maaltijd? postprandiale hypotensie   diabetes, alcoholisme of chronisch nierfalen? autonome disfunctie   ernstige diarree, braken, polyurie - volume depletie   Cardiale voorgeschiedenis, familiehistorie plotse hartdood, syncope uitgelokt door inspanning, palpitaties voorafgaand aan syncope - cardiale oorzaak   Bewustzijnsverlies in liggende positie - arrythmieën   Bewustzijnsverlies bij houdingsveranderingen - myxoom of thrombus   Epilepsie. Oesophagits Pancreatitis Aneurysma hernia diafragmatica cardiaal: myocard infarct, pericardeffusie gastric outlet obstruction Mesenteriale trombose Acute buikpijn rob appendicitis Darm obstructie (o.a streng, invaginatie, volvulus, coprostase, tumor, stenose (o.a. Crohn galsteen, hernia incarcerata) Darm onsteking overig (colitis, ibs) Gynaecologisch (eug, steeldraai, ovariumcyste, pid) Hernia incarcerata mesenteriaal ischemie (trombose, angina abdominale) Lymfadenitis mesenterica torsie (testis of ovarium) Vanuit heup Acute buikpijn lob diverticulitis Darm obstructie (o.a streng, invaginatie, volvulus, coprostase, tumor, stenose (o.a.

ontstoken lever door alcohol
Alcohol en leverstoornissen en levercirrose

Huisstofmijt, hond, kat, graspollen, boompollen Urticaria geneesmiddelen voeding (oa schelpdieren, vis, aardbeien, eieren, noten, chocolade, melk, pina, specerijen, wijn, bier, likeur, drop) Infecties (oa roodvonk) Insectenbeten Fysische factoren (dermografie, warmte, koude, druk) Ideopathisch (95) Alarmsymptomen Systeemreactie angioedeem Aandachtspunten anamnese large local: niet gevaarlijk, tx geruststellen. Tx alleen urticaria: antihistaminicum. . Tx alleen maagdarmklachten: antihistaminicum. . Tx beide: adrenaline overwegen. . Tx duidelijke dyspnoe of shock: adrenaline; indien pt bètablokker gebruikt evt glucagon bijgeven. Bij systeemreactei bij nieuwe steek vrijwel nooit erger dan 1e keer, incidenteel wel; daarom iedereen met systeemreactie naar allergoloog. Optie epipen; immunoTx 3-5jr sc injecties, na 6wk al geen epipen meer nodig.

Terug Vaginaal (alleen bij primaire amennorroe) anatomische afwijkingen (congenitaal, chromosomaal) Uterien zwangerschap verklevingen agv syndroom. Ashermann ovarieel overgang pco hormoonproducerend ovariumcarcinoom Centraal (hypofyse/hypothalamus) functioneel stress / belastende levensgebeurtenissen langdurige e/o extreme inspanning of gewichtsschommelingen anorexia onverklaard functioneel chronische aandoeningen (dm, schildklier, cushing) centrale laesies/tumoren,. Prolactinoom lactatie medicamenteus . A antipsychotica, antidepressiva, tot 2jr na prikpil Alarmsymptomen hoofdpijn, visusstoornissen en/of melkproductie: prolactinoom Aandachtspunten anamnese vooralsnog geen. Terug Bewustzijnsverlies metabole stoornissen en intoxicaties o hypoglycemie o ketoacidose o nierinsufficientie o leverinsufficientie o hypothyreoïdie o intoxicatie (opiaten, slaapmiddelen, alcohol, etc) neurologisch o cva, subduraal hematoom, subarachnoïdale bloeding o meningitis/encephalitis o epilepsie o trauma o tumor cardiovasculair: shock (myocardinfarct, bloedverlies, etc). Door hypotensie, vaatverwijders, autonome disfunctie) o Vasovagaal o Situationeel (mictie, defecatie, slikken, hoesten, na maaltijd bij ouderen) o overgevoeligheid sinus caroticus Cardiovasculair o ritme- en geleidingsstoornissen o aortastenose o overige gebeurt (o.a. Longembolie, myxoom, myocard infarct, tamponade, aortadissectie, disfunctioneren pacemaker) neurologisch o epileptisch insult o (vertebrobasilaire tia) (zelden wegraking) o (subarachnoidale bloeding) Metabool: hypoglycemie Psychiatrisch (o.a.

Hiv en seks - seksueel overdraagbare aandoeningen - aidsmap

Aandachtspunten windows anamnese Aangeboren symptomen afwijkingen vaak op jonge leeftijd in familie: Rendu Osler, von Willebrand, hemofilie voorheen geen abnormaal bloedverlies bij tandartsingrepen en tonsilectomieën? verworven Bloedingen huid en slijmvliezen wijzen meer op trombocytaire aandoeningen dan op stollingsstoornis. BIj stollingsstoornis vaak dieper in subcutane weefsel, spieren of gewrichten. Petechieën: vasculaire of trombocytaire aandoening. Indien palpabel dan vasculitis. In mond en vingers: Rendu-Osler. Strekzijde knieen/ellebogen: Henoch Schonlein Lymfeklierzwelling en splenomegalie: trombocytopenie agv hematologische aandoening terug Allergie/anafylaxie normale reactie: roodheid, zwelling, pijn Large local: forse zwelling rond steek, in loop 24h steeds groter (soms hele arm etc houdt tot 1wk aan. Systeemreactie: klachten op afstand van steek, variërend van huidsymptomen tot shock, jeuk, urticaria, oedeem, misselijkheid, braken, pob, buikpijn, stridor, dyspnoe. Voedselallergie veelvoorkomend: kippeneiwit, melk, kabeljauw, tarwe, pinda, soja daarnaast ook vaak: hazelnoot, cashewnoot, sesamzaad, kiwi, tomaat Inhalatieallergie.

ontstoken lever door alcohol
42 genius hacks that will take your

Afrikaans-English dictionary: Translation of the word

Nachtzweten 25, nekpijn 26, obstipatie 26, oogklachten. Pijn in de benen 29, pijn op de borst 30, rectaal bloedverlies. Slik- en passageklachten 31, spierzwakte 32, tinnitus. Vaginaal bloedverlies 33, voetklachten 33, zwelling in de hals 36 (Sjabloon) 36, kwetsbare bloedvaten (zelden) vasculitiden,. Ziekte van Rendu-Osler, henoch-Schonlein syndroom van Cushing. Trombocytaire aandoeningen (mn vertraagde hemostase) trombocytopenie baby (o.a. Itp, ttp, geneesmiddelen, maligniteit) trombocytopathie ziekte van Von Willebrand aspirine uremie stollingsstoornissen (normale hemostase, daarna nabloeden) primaire deficiente stollingsfactoren: hemofilie, ziekte van Von Willebrand vitamine k gebrek leverinsufficientie coumarinen NB: bij kinderen ook kindermishandeling. Alarmsymptomen veel bloedverlies Behoudens geringe klachten. Bekend Ascal en/of coumarinegebrek altijd onderliggende oorzaak opsporen.Erics differentiaal diagnoses, laatst bijgewerkt isclaimer, index, abnormale bloedingsneiging 2, allergische aandoeningen en slecht urticaria. Amennorroe 3, bewusteloosheid en syncope 4, buikpijn. Diarree 7, dorst en polyurie 7, duizeligheid. Dyspnoe 9, enkeloedeem 9, gewichtsverandering 10, gewrichtsklachten. Hartkloppingen 12, haematemesis en melaena 13, heamoptoe. Hoesten 14, hoofdpijn 14, hypertensie 16, icterus. Jeuk 17, koorts 18, mamma-afwijkingen 19, mictieklachten. Misselijkheid en braken 21, moeheid 22, mondaandoeningen.

1e fase van het traject naar werk: onderzoek eega plus

Afwezigheid proteinurie/afwijkingen urine geen renaal of postrenaal probleem. Sarcoidose leeftijd is: 20-40 jaarOntstekingen organen, opeenhoping witte bloedcellen (granulomen). Vaak lymfeklieren vd longen, verder ogen, huid, lever, nieren. Sympt: malaise, moe, dyspneu, gewrichtsklachten, koorts, gewichtafname, huidklachten. Piek: 3e en 4e decade. Een man komt, na een lang verblijf in zuid-Afrika, met klachten. Bij onderzoek vind je zuurvaste staven.te sluiten. bij goede nierfunctie wat moet je bepalen? 1,25 vit dnier metabool actieve 1,25-dihydroxycholecalciferol. In huid oiv zonlicht cholecalciferol (D3). Dit in lever 25-hydroxycholecalciferol, in nier wordt actieve metaboliet, 1,25-dihydroxycholecalciferol. Goede nierfunctie dit bepalen. Hyponatriemie, geen proteinurie, geen afwijkingen in de urine, de oorzaak is prerenaal, renaal of postrenaal? ecf volume depletie (Renaal verlies van water en zouten, ( hyponatriemie) aceremmers, nsaids increased renal vasculair resistence.
Ontstoken lever door alcohol
Rated 4/5 based on 879 reviews
Recensies voor het bericht ontstoken lever door alcohol

 1. Ezejicoj hij schrijft:

  Ze komen soms ook voor op de neusvleugels, het tandvlees of het gehemelte. Sommige vetzuren zoals omega-3 vetzuren (dha, epa en ala) beschermen tegen macula degeneratie en helpen het risico op glaucoom te verminderen. Om het aantal herpes-aanvallen en de hevigheid waarmee deze plaatsvinden te verminderen, kan aciclovir ook dagelijks gebruikt worden (twee keer per dag 400 mg).

 2. Bugymywo hij schrijft:

  Volgens een overzicht van de Emory Universiteitsschool van medici, zijn veel problemen met de ogen in verband met foetaal Alcohol Syndroom inclusief onderontwikkeling van de oogzenuw, moeite met oog coördinatie, en de neiging van oogleden om te hangen. Risico's voor kinderen, het is jammer dat veel kinderen lijden aan oogziekten als gevolg van meeroken ( door in dezelfde ruimte te zitten waar gerookt wordt). Dit wordt een probleem voor bestuurders die hebben gedronken omdat ze niet zo snel kunnen aanpassen aan de tegemoetkomende koplampen. Vetten zijn goed (als je ze op de juiste manier eet).

 3. Tibuv hij schrijft:

  Alcohol drinken beïnvloedt de opname van vitaminen in de lever, vitaminen zijn nodig om een gezond gezichtsvermogen te behouden. En kan alcoholmisbruik leiden tot blijvende problemen aan de ogen? Extra zuurstofdoorlatende lenzen zijn de beste lenzen wanneer je wel veel in contact komt met rook. Studies tonen aan dat mensen die twintig of meer sigaretten per dag roken hun kans verdubbelen op de vorming van staar.

 4. Zokyq hij schrijft:

  En vrouwen die roken tijdens de zwangerschap moeten zich bewust worden dat roken van de moeder wordt geassocieerd met een 6,55 maal verhoogd risico op scheelzien, of gekruiste ogen, dat is een belangrijke oorzaak van blindheid bij kinderen. Het is bekend dat roken kan worden geassocieerd met bepaalde vormen van kanker en hart en vaatziekten. Iedereen die wel eens te veel gedronken heeft weet dat alcohol het zicht vervormd.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: